starious' theme

barakakodon:

Nozaki with his date…

image

Waka with his date…

image

Kashima with her date…

image

Mikorin…

image

image

image

c-star-shiho